CajoMark

CajoMark är en programvara som är utformad för att styra Cajo lasermärkningsmaskiner

CajoMark är konfigurerat efter kundens behov när maskinen levereras. Programmet stödjer anslutning av Cajo’s märkningsmaskin till kundens befintliga ERP system och automatiska produktionslinjer.
CajoMark är en flexibel programvara, lätt att använda och som kan konfigureras för att uppfylla kundens behov. Inställning av enheten och meddelanden hittar du lätt och variabla märkningsuppgifter kan hämtas från kundens databas.

Egenskaper:

• Produkturval och support för en mängd produkter som ska märkas
• Visar maskinens inställning och statusmeddelande
• Konfigurerbart gränssnitt och arbetsflöde
• Konfigurerbara variabla märkningsdata, exempelvis för text eller serienummer
• Användning av bilder i märkningen
• Genomför integrering av märkningsmaskinen med ERP system och automatiska produktionslinjer
• Utför fjärrkommandon utan användargränssnitt (seriell port eller LAN)
• Lagrar av märkningshistorik (tex. Serienummer) i programmets databas och kundens databas
• Hämtning av variabla data som används för märkning från kundens system (tex. databas)
• Språkversioner Finska och Engelska.
• Inställningar kan backas upp, tex. på en USB-sticka.

Systemkrav

• Windows 7 operativsystem

Implementerade integreringar:

Laser
CajoMark stödjer alla styrenheter för laser som används i Cajo’s märkningsutrustningar.
Siemens S7 logic
Cajo’s märkningsutrustningar är utrustade med Siemens S7 logik, som styr maskinens perifera enheter.
ABB robots
CajoMark stödjer styrningen av ABB robotar och läser och skriver till dess parametrar. Med denna funktion kan CajoMark styra robotens olika inställningar (hem, märkningsområde etc.), kontrollera robotens inställning och förse roboten med parameterdata.
Cognex DataMan streckkodsläsare
CajoMark stödjer Cognex DataMan streckkodsläsare. Läsaren kan användas för att kontrollera kvaliteten på märkningen och för att ange variabla märkningsdata (som ex.vis serienummer).
Motorola streckkodsläsare
CajoMark stödjer Motorola-s streckkodsläsare. Läsaren kan användas för att kontrollera kvaliteten på märkningen och för att ange variabla märkningsdata (som ex.vis serienummer).
Seriell port och LAN
Programmet kan också användas utan användargränssnitt genom att utföra fjärrkommandon genom en seriell port eller ett lokalt nätverk (LAN). Detta tillåter, exempelvis, en annan automatiserad enhet att fjärrstyra märkningsmaskinen. Den seriella porten och LAN kan också användas för att ange variabla märkningsdata till märkningsmaskinen.

Support

CajoLink service aktiverar Cajo’s tekniska experter att ge snabb och lätt assistans genom att fjärransluta styrningen av märkningsmaskinens dator, Detta gör det möjligt att minska stilleståndstiden i produktionen. CajoLink kräver en Internet-uppkoppling för att fungera.